Суурилуулалт болон холболт:

  • Хучилт материал
  • Халаалтын үндсэн материал
  • Тусгаарлах зөөлөвч

Суурилуулалт нь үндсэн 4 ажилбартай.
1.    Хэмжилт хийх:
Хэрэглэгчийн халаалтын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг авах сонирхолтой байгаа тухайн обьект дээр инженер техникийн ажилтан очиж танилцан, обьектын дулаан алдагдал болон битүүмжлэл, техник эдийн засгийн  тооцооллыг гаргаж , ашиглалтын болон суурилуулалтын ерөнхий төсвийг танилцуулахнь хамгийн чухал байдаг.
2.     Тусгаарлагч зөөвөлч суурилуулалт:
Халаалтын  бүтээгдэхүүн  суурилуулалтын  хамгийн  цэвэрлэсэн тэгшхэм цементэн эсвэл модон шалан гадаргуун дээр  тусгаарлах зөөлөвч материалыг эсгэлт хийн дэвсэж өгнө. Энэхүү материал нь дулааныг доош алдахгүй, дээш хөөргөх зориулалттай бөгөөд тухайн орчиндоо вакум шийдлийг бий болгож чаддаг.
3.    INFRAHEAT  халаалтын систем суурилуулалт:
Инженерийн тухайн обьектод хийсэн хэмжилтийн дагуу системийн үндсэн бүтээгдэхүүнийг эсгэлт хийн суурилуулдаг бөгөөд энэ хэмжээн  нь тухайн обьектын дулаан алдагдал битүүмжлэл обьектын өндөр зэргээс шууд хамаарч хэлбэлзэлтэй байна.
4.    Хучилтын материал суурилуулалт:
Хучилтын материалыг  хулдаас, пилта, паркетан шал гэсэн  шийдлүүдээс сонгож болох бөгөөд хучилт шалны зузааны дээд хязгаар 2-4 см байхад халаалтын халалт горимын дагуу хэвийн  байх бөгөөд хучилтын хамгийн тохиромжтой шийдэл нь паркетан шал юм.

INFRAHEAT брендийн халаалтын системийг суурилуулахад анхаарах зүйлс
-    Цахилгаан шугмуудыг огтлолцуулахгүй байх
-    Зөвхөн  ашигтай талбай буюу тухайн обьектод хэмжилт хийж суурилуулах
-    Суурилуулах гадаргуу нь тэгшхэн, чийггүй байх  
-    Холболтыг зэрэгцээгээр хийх ба холболтын шугамууд  (+) (-) гэсэн цэнэг бүхий 2 өөр өнгөтөй байна.
-    INFRAHEAT  халаалтын системийн доор буюу ард дулаан хүчин чадлын утсыг лентээр хөдөлгөөнгүй тогтооно.

Address:

Bayangol district, 16-khoroo, Enebish avenue/9
Minjzand CO.,LTD
FOR PURCHASE LOCATION-1:
West side of Achlal shop, Golomt Bank, 3-rd floor, 304 number,
FOR PURCHASE LOCATION-2:
Bayangol district, 16-khoroo, Enebish avenue/16
366830, 91915472, 91918327, 96965072
Fax:7014-6830  
infraheat@minjzand.mn                                           
www.minjzand.mn
www.halaalt.minjzand.mn
“MINJZAND” CO.,LTD

JoomShaper