МИНЖЗАНД ХХК

Халаалтын системийн төгс шийдэл

ЖАРГАЛАНТЫН АМ ДАХЬ ХУВИЙН ХАУС

БАРУУН САЛАА ДАХЬ ХУВИЙН ХАУС

НҮХТ ДЭХЬ ХУВИЙН ХАУС

“ТЭНГЭРИЙН ЭЛЧ” ЖУУЛЧНЫ БААЗ

“ХААН ЖИМС” АМРАЛТЫН ГАЗАР

“ЖАНЦАН” ХУДАЛДААНЫ ТӨВ

“187- ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ”