БИДНИЙ ТУХАЙ

Олон жилийн туршлагаас харахад иргэд халаалт суурилуулах төсөв хүрэхгүй, мөн банкны шалгуур үзүүлэлтийг хангахгүйгээс болоод  чанар муутай халаалт сонгоод санхүүгээрээ хохироод байх тал их байдаг тул “Минжзанд” ХХК-ийн зүгээс урьдчилгаа 70%-ийг авч, үлдэгдэл 30%-ийг  хүүгүйгээр график гарган төлөх нөхцлийг бүрдүүлж өгч байна.